thumbnail

TF Boys – It’s You lyrics

Yīzhí xiāngxìnzhe Zài shìjiè mǒyou gè jiǎoluò Huì yǒyou zhuān shǔyú wǒ de xiǎo xiǎoyǔzhòyou Hé: Shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ Shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ Shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ Ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ Xǐ: Xiàng zhǐ huì zìzhuǎn de xiǎo xīngqiú …

Posted in Lyrics | Tagged | Leave a comment